1 Shri Suresh Ji Kankariya Shri Bhanwarlal Ji Kankariya Chairman
2 Dr. V. K. Nahar Shri Sobhagmal Ji Nahar Vice Chairman
3 Mrs Sadhana Pandey Principal Ex-Officio Secretary
4 Shri Ajay Singhi Shri T. C. Singhi Treasurer
5 Shri (C.A.) Prakash Chandji Maloo Shri S. N. Maloo Manager
6 Shri Madan Lalji Parakh Shri J. N. Parakh Trust Member
7 Shri Rahul Sethia Shri Mahesh Sethia Parent’s Member
8 Shri Ujjawal Jhabak Shri P. C. Jhabak Parent’s Member
9 Smt. Mamta Sharma Shri Ajay Sharma Teacher Member
10 Shri Kamlesh Chandel Shri T. R. Chandel Teacher Member
11 Shri Dinesh Pratap Singh Shri B. P. Singh Outside Teacher Member (YPS Rajnandgaon)
12 Shri P. Nagmani Shri P. V. Suryanarayan Outside Teacher Member (Allons PS Bemetara)
13 Shri Madhusudan Nair Shri Gopalan Nair Educationist Member (Principal, YPS Rajnandgaon)
14 Shri Ritesh Chaubey Shri Ramgopal Chaubey Educationist Member (Principal, JP International School Kanker)
15 Shri Sudhir Agrawal —— CG State Board Secretary (Member)
16 Shri Ashok Narayan Banjare ——

DEO Raipur Secretary (Member)